Doradztwo

Opracowanie założeń merytorycznych oraz planowanie realizacji złożonych projektów opierających się na zastosowaniu technik geoprzestrzennych. Budowanie innowacyjnych modeli biznesowych - przygotowanie komercjalizacji rozwiązań. 

Koordynacja

Zarządzanie złożonymi, wielowątkowymi i wielowymiarowymi przedsięwzięciami, planowanie realizacji, koordynacja wykonania. Koordynacja opracowania komponentów rozwiązań i łańcuchów dostaw. 

Wdrożenie

Prowadzenie szkoleń dziedzinowych, a także z obsługi oprogramowania. Przetwarzanie i analiza zobrazowań optycznych i mikrofalowych. Planowanie i wspomaganie integracji komponentów systemów serwerowych. 

TOPOLOGIC CONSULTING

Wypracowany sposób komunikacji umożliwia precyzyjne i wszechstronne rozpoznawanie potrzeb klientów, a stworzone relacje opierają się na zaufaniu i profesjonalizmie. W takich warunkach możliwa jest skuteczna i dynamiczna praca nad najbardziej złożonymi zagadnieniami.

Subscribe to