OPROGRAMOWANIE AGI

 

Narzędzia lotnicze AGI wspierają tworzenie architektury systemu, projektowanie statków powietrznych, planowanie misji, testy i ocenę parametrów. Dzięki nim wątek misji jest obecny w całym cyklu projektowym i eksploatacyjnym.


Systems Tool Kit (STK)

STK to integracyjne środowisko modelowania wykorzystywane na całym świecie przez organizacje sektora publicznego i prywatnego do modelowania złożonych systemów lądowych, morskich, powietrznych lub kosmicznych oraz oceny ich wydajności w czasie rzeczywistym lub symulowanym. STK wspiera podejmowanie decyzji w ścisłym reżimie czasowym w kontekście misji realizowanych z wykorzystaniem złożonych, powiązanych ze sobą systemów. Narzędzia mogą być stosowane na każdym etapie realizacji projektów i programów: od planowania i projektowania po szkolenia i operacje.

STK Pro Spec Sheet


STK Test & Evaluation Tool Kit (TETK)

T&E Tool Kit został zaprojektowany, dla wspomagania tworzenia planu testów, poprzez briefing misji, po analizę i weryfikację po testach pod kątem zgodności misji i parametrów działania systemów (Radar, EW, EOIR, RF-Com itp.) w wielu dziedzinach, w tym w lotnictwie, astronautyce, systemach przeciwlotniczych i przeciwrakietowych, operacjach morskich i naziemnych oraz w odniesieniu do instalacji naziemnych.

STK TE Tool Kit Spec Sheet


STK Aviator

Aviator jest narzędziem do prowadzania złożonych, odniesionych do czasu analiz misji dla operacji lotniczych o bardzo wysokiej dokładności.

STK Aviator Spec Sheet

STK Aviator Pro Spec Sheet


STK Communications

Moduł Communications służy do modelowania i analizowania rzeczywistych radiowej i optycznej.

STK Communications Spec Sheet


STK Coverage

Moduł Coverage analizuje, kiedy i jak dobrze regiony na powierzchni obiektu centralnego lub powyżej są pokryte przez sensory nosiciela, stacji naziemnej, czy ich złożonych formacji. Analiza wykonywana jest na podstawie kryteriów wydajności zdefiniowanych przez użytkownika.

STK Coverage Spec Sheet


STK EOIR

Modelowanie skuteczności i parametrów wykrywania, śledzenia i obrazowania obiektów przesz sensory elektrooptyczne i podczerwieni (EOIR).

STK EOIR Spec Sheet


STK Radar

Moduł Radar zapewnia dokładną analizę i graficzne odzwierciedlenie systemów radiolokacyjnych i obrazujących systemów radarowych.

STK Radar Spec Sheet


STK Analysis Workbench

Analysis Workbench usprawnia, organizuje i rozszerza podstawowe możliwości obliczeniowe STK. Udostępnia swoje możliwości dla całej aplikacji, w tym: narzędzie czasowe, narzędzie geometrii wektorowej, narzędzie obliczeniowe i narzędzie analizy przestrzennej.

STK Analysis Workbench Spec Sheet


Geospatial Content Server (GCS)

Geospatial Content Server to kompleksowe rozwiązanie dla instytucji do hostingu, przetwarzania, obsługi i analiz danych wysokościowych, obrazów i innych heterogenicznych danych 3D.

GCS Spec Sheet


STK Data Federate (SDF)

STK Data Federate to skalowalny, otwarty i bezpieczny system zarządzania treścią (CMS) stworzony z myślą o potrzebach społeczności użytkowników.

STK Data Federate Spec Sheet


STK Integration

Moduł Integration to interfejs z STK z innymi aplikacjami. Korzystając z funkcji Integration, można zautomatyzować powtarzalne zadania i integrować STK z innymi aplikacjami, takimi jak MATLAB i Excel.

STK Analyzer Spec Sheet


STK Analyzer

Analyzer jest zintegrowany z przepływem pracy STK i wspiera automatyzację analiz wariantowych STK w celu lepszego zrozumienia projektu systemu.

STK Analyzer Spec Sheet


STK Scalability

Rozszerzenie Scalability umożliwia skalowanie STK (Engine, Components) lub ODTK dzięki obliczeniom równoległym.

STK Scalability Spec Sheet