OPROGRAMOWANIE AGI

 

Zestawy SDK (Software Development Kits) firmy AGI umożliwiają tworzenie aplikacji na podstawie sprawdzonej technologii lub rozszerzanie istniejących aplikacji o funkcjonalne komponenty oprogramowanie AGI. 


Systems Tool Kit (STK)

STK to integracyjne środowisko modelowania wykorzystywane na całym świecie przez organizacje sektora publicznego i prywatnego do modelowania złożonych systemów lądowych, morskich, powietrznych lub kosmicznych oraz oceny ich wydajności w czasie rzeczywistym lub symulowanym. STK wspiera podejmowanie decyzji w ścisłym reżimie czasowym w kontekście misji realizowanych z wykorzystaniem złożonych, powiązanych ze sobą systemów. Narzędzia mogą być stosowane na każdym etapie realizacji projektów i programów: od planowania i projektowania po szkolenia i operacje.

STK Pro Spec Sheet


STK Engine

STK Engine udostępnia interfejs programowania aplikacji (API) do dodawania możliwości analitycznych i wizualizacji STK do istniejących aplikacji lub do tworzenia nowych aplikacji niestandardowych. 

STK Engine Spec Sheet


STK Components

STK Components udostępnia sprawdzone w branży algorytmy AGI w zestawie natywnych bibliotek programistycznych Java i .NET. Użyj tych bibliotek z własną logiką biznesową, aby szybko i tanio opracować rozwiązania dla swojego przedsiębiorstwa lub programu.

STK Components Spec Sheet