Monitoring satelitarny jest niezastąpiony, lecz wymaga prowadzenia stałego, zautomatyzowanego i autonomicznego, wewnętrznie spójnego przetwarzania, by dostarczyć wartościowy strumień dynamicznej informacji. TestSat to środowisko adaptowalnych komponentów umożliwiających dostęp, przetwarzania i analizy danych satelitarnych, a także integrację wyników z systemami wspomagania decyzji. Integruje najpotężniejsze technologie opensource i został wdrożony do przetwarzania różnych źródeł danych satelitarnych. Łańcuch przetwarzania został zaprojektowane z myślą o wydajności i oszczędza zarówno zasoby sprzętowe, jak i czas. System jest odpowiedni do szybkiego prototypowania złożonych rozwiązań.


T-Accessor

Komponent odpowiedzialny za wsparcie procesu uzyskiwania dostępu do archiwów. Wykonuje kwerendy archiwów na podstawie obszaru zainteresowania i cech danych satelitarnych. Zidentyfikowane zbiory danych są następnie udostępniane do przetwarzania i analizy. W zależności od konfiguracji środowiska przetwarzania można to osiągnąć pobierając dane lub z pominięciem tego kroku. Dostęp do danych i możliwość ich dalszego przetwarzania uzyskiwana jest, gdy tylko pojawią się one w archiwach operatorów systemów satelitarnych.


T-Processor

Po identyfikacji danych źródłowych przez T-Accessor i dostarczeniu szczegółów zbiorów danych, T-Processor wykonuje korekcję radiometryczną, atmosferyczną, geometryczną lub lub współrejestrację, zgodnie z wymogami logiki analizy i poziomem przetworzenia danych wejściowych. Komponent przeprowadza również maskowanie, wycinanie, przekształcanie układów współrzędnych i konwersję formatów, jeśli jest potrzebna. Na tym etapie zestawy danych satelitarnych osiągają formę odpowiednią do właściwej analizy.


T-Analyzer

Analiza danych i fuzja danych są bardzo szerokimi terminami. Konkretny scenariusz zależy głównie od ściśle określonych celów monitoringu, wybranych wejściowych źródeł danych satelitarnych i dostępności danych pomocniczych. Elastyczność rozwiązania pozwala na prowadzenie analiz, od prostego pobierania próbek punktowych lub obszarowych do wieloetapowego wykrywania trwałych zmian, wykrywania zmian koherencji, wykrywania materiałów lub klasyfikacji obrazu. Wyniki analizy danych satelitarnych – mapy lub skalary – mogą być połączone z danymi pomocniczymi lub stać się obiektem analizy przestrzennej, typowej dla systemów informacji geograficznej.


T-Publisher

Zamknąwszy etap lokalnej archiwizacji wyników analizy danych satelitarnych, w wymaganej formie i formacie z zachowaniem informacji o czasie pozyskiwania danych źródłowych, następnym krokiem jest udostepnienie ich użytkownikowi końcowemu. Ostatnim krokiem łańcucha przetwarzania może być zarówno zasilenie archiwów zewnętrznych, systemów analitycznych, jak i interfejs graficzny umożliwiający wyświetlanie dynamicznej informacji przestrzennej i nieprzestrzennej. Te trzy przypadki definiują technologie obsługiwane przez T-Publisher – przesyłanie plików i interfejsy danych (również standardy usług OGC). Komponent steruje zautomatyzowanym przesyłaniem plików i aktualizacji usług oraz zapewnia również gotowe do przystosowania geoportale.