Systems Tool Kit (STK) to oprogramowanie z dziedziny cyfrowej inżynierii misji, wykorzystywane w przemyśle kosmicznym, lotniczym, zbrojeniowym, telekomunikacyjnym i innych. STK jest precyzyjnym, opartym na prawach fizyki środowiskiem modelowania służącym analizowaniu platform i wyposażenia
misyjnego w kontekście realizacji konkretnych zadań.


Access

Umożliwia określenie przedziału czasu, kiedy pomiędzy obiektami istnieje dostęp, czyli możliwość wzajemnej widoczności lub komunikacji, w czasie wykonywania zaprogramowanych zadań i w odniesieniu do ograniczeń środowiskowych.

Coverage

Kwantyfikuje jakość dostępu z obiektu do węzłów siatki w obszarze zainteresowania – na przykład minimalna liczba satelitów GPS widocznych dla pojazdu naziemnego w czasie trwania misji.

Communications

Pozwala na włączenie systemów telekomunikacyjnych do modelowania i analizy misji. Narzędzie dostarcza biblioteki komponentów i umożliwia tworzenie modeli nadajników, odbiorników i anten, pozwalając na kompleksowe analizy budżetu łączy i natychmiastową wizualizację wpływu wydajności systemu komunikacyjnego na misję

Radar

Symuluje monostatyczne, bistatyczne i wielofunkcyjne systemy radarowe w różnych trybach pracy, w tym radar z syntetyczną aperturą (SAR) oraz wyszukiwania i śledzenia

Terrain Integrated Rough Earth Model (TIREM)

Zwiększa dokładność obliczeń dotyczących środowiska RF i dynamicznego modelowania, umożliwiając uwzględnienie strat propagacyjnych spowodowanych wpływem rzeźby terenu, cechami akwenów morskich oraz umożliwia odtworzenie efektów poza linią widoczności dla nadajników i odbiorników naziemnych i pokładowych stosowanych na statkach powietrznych.

Urban Propagation

Funkcja bazująca na algorytmach propagacji w czasie rzeczywistym REMCOM Wireless InSite®, oblicza straty dyfrakcyjne w środowiskach miejskich.

Interfejsy integracyjne

umożliwiają automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak badania optymalizacyjne o dużej złożoności, importowanie danych ze źródeł zewnętrznych, tworzenie niestandardowych przepływów pracy lub interfejsów użytkownika lub bezpośrednią integrację STK z innymi aplikacjami.

Tworzenie aplikacji niestandardowych

STK Pro obejmuje natywny zestaw programistyczny STK, STK Engine.


Więcej informacji